Φορείς

ΙΤΕ

Επικοινωνία


Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Ιατρική Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία. Το ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983 με όραμα τη δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία, ως πυλώνες Περιφερειακής, Εθνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και προόδου. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελείται από 8 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) είναι ένα από τα οκτώ ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το ΙΤΕ - ΙΠ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο διεξάγοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον ευρύτερο τομέα της Πληροφορικής και της Μηχανικής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στη βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία. Το ΙΤΕ - ΙΠ είναι οργανωμένο σε εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, Επεξεργασία Σήματος, Υπολογιστική Ιατρική, Βιο-Πληροφορική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμική Πληροφορική, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Επικοινωνία


Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Αποτελεί οργανική μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ξεκίνησε την δράση του σε συνεργασία με τον ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και μετέπειτα και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Έκτοτε αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network και συντονιστής του ομώνυμου ελληνικού δικτύου. Παράλληλα, από το 1999 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και για το Horizon 2020 αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point - NCP). Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης. Με εμπειρία είκοσι πέντε και πλέον χρόνων στη μεταφορά τεχνολογίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εντοπίζει εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία, προωθεί ελληνικές τεχνολογίες στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας δράσεις τεχνολογικού marketing (φάκελος προώθησης, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις και ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας), αναλαμβάνει τη διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών μιας επιχείρησης με σκοπό την αξιολόγηση και αποτύπωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, παρέχει επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντών) και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off) κλπ.

Cytech

Επικοινωνία


Η Cytech δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού για εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή, ο σκοπός της ήταν και είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να ικανοποιήσει στο έπακρο τις ανάγκες των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα έχει αναπτύξει πλατφόρμες πάνω στις οποίες οι πελάτες της μπορούν να χτίσουν υπηρεσίες mobile messaging, marketing και payments. Η δραστηριότητα της αυτή, της έχει επιτρέψει να έχει πελάτες και συνεργάτες σε πάνω από 10 χώρες του κόσμου από τη Νορβηγία μέχρι την Ταϋλάνδη και από τη Σ. Αραβία μέχρι την Κολομβία. Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας, έγκειται στην παροχή υπηρεσιών όπως: Ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού υψηλών απαιτήσεων,ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων λογισμικού, ανάπτυξη mobile εφαρμογών, σχεδιασμό – Υποστήριξη - Ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού. Η Cytech επιδιώκει συνεχώς να βελτιώνει τις διαδικασίες και πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού ώστε να μπορεί να παρουσιάζει γρήγορα νέα χαρακτηριστικά στην αγορά καθώς επίσης και να ενσωματώνει τις ανάγκες των πελατών της άμεσα σε κάθε νέα έκδοση. Για το σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει μεθοδολογίες όπως το Agile Software Development και τις έχει εφαρμόσει όχι μόνο στην ανάπτυξη των προϊόντων μας αλλά και στην υποστήριξη πελατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πελάτη και να αναπτύσσει λογισμικό το οποίο καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Η εταιρία είναι μάλιστα βασικός αρωγός του Agile Crete, ενός εναλλακτικού συνεδρίου για την μελέτη των παραπάνω μεθοδολογιών καθώς και στελέχη της συμμετέχουν στη διοργάνωση του Agile Greece Summit του μεγαλύτερου σχετικού συνεδρίου στη χώρα.

Enartia

Επικοινωνία


O όμιλος Enartia, αποτελούμενος από τα brands Papaki, Top.Host, και MagicPress, ξεκίνησε το 2004 με σκοπό την κατασκευή ιστοσελίδων, την παροχή domain names, και hosting. Από τότε εξελίχθηκε και σήμερα παρέχει επίσης VPS, Dedicated Servers, SSL πιστοποιητικά, καθώς και managed υπηρεσίες. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει “wow online solutions”, και να είναι ένας business enabler, που επιτρέπει μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις να είναι παραγωγικές και να κάνουν την δουλειά τους online. Αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως το Cloud, καθώς και το μεγάλο δίκτυο της με πολλαπλά σημεία παρουσίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ, η Enartia και τα brands της στοχεύουν να καλύψουν κάθε ανάγκη που υπάρχει από επιχειρήσεις online. Επιπλέον της παροχής υπηρεσιών, η Enartia εστιάζει και στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, με αρκετές πρωτοπορίες, κυρίως γύρω από τον κόσμο του Wordpress, αλλά επίσης και την ασφάλεια και τα δίκτυα υπολογιστών. Επενδύοντας στο κατάλληλο προσωπικό, τον κατάλληλο εξοπλισμό, και τις κατάλληλες συνεργασίες, προσπαθεί να καινοτομήσει, ενώ παράλληλα μένει πιστή στους στόχους της. Τέλος, η εταιρεία έχει αρχίσει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της κουλτούρας της να συμμετέχει σε events σχετικά με δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, και υποδομές, και έχει αρχίσει να αναπτύσσει με ραγδαίους ρυθμούς και το δικό της δίκτυο. Αυτό δίνει μια θέση στην εταιρεία, η οποία είναι πολύ κοντά σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, και σε συνεχή συνεργασία μαζί τους.

^