Επικοινωνία


ΙΤΕ

Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Website: https://www.forth.gr
Email: ics@ics.forth.gr

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8 Αθήνα 10561
Website: https://praxinetwork.gr
Email: praxi@praxinetwork.gr

Cytech Mobile

Διεύθυνση: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ν. Πλαστήρα 100 Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο, Κρήτης
Website: https://www.cytechmobile.com
Email: info@cytech.gr

Enartia

Διεύθυνση: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ν. Πλαστήρα 100 Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο, Κρήτης
Website: https://www.enartia.com
Email: info@enartia.com

^